Tehran
Berlin
×

توجه

There is no category chosen or category doesn't contain any items

اقتصاد پایدار

کار در شرایط مناسب: تعداد شرکت‌های آلمانی که خود را متعهد به رعایت استانداردهای منصفانه در عرصه زنجیره تأمین جهانی می‌دانند، در حال افزایش می‌باشد.

آلمان جزء پایدارترین کشورهای صنعتی است. بنگاه‌های اقتصادی آلمان مسئولیت اجتماعی خود را پذیرفته‌اند.

   بر اساس یک مقایسه بین‌المللی بین ۳۴ کشور عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی Bertelsmann-Stiftung که به‌وسیله مؤسسه و توسعه در سال ۲۰۱۵ انجام‌گرفته است و با توجه به اهداف پایداری ۱۷ گانه که سازمان ملل متحد تدوین نموده است، برای اولین ­بار این کشورها به شکل منظم در ارتباط با ۳۴ شاخص درنظر گرفته‌شده که شامل عواملی مانند محیط‌زیست، رشد و کیفیت تأمین اجتماعی می‌باشند، بررسی شدند. آلمان در این بررسی مقام ششم را احراز کرد، اما در ارتباط با رشد اقتصادی، اشتغال و تأمین امنیت اجتماعی به امتیازات بیشتری دست‌یافت.

تعداد بنگاه‌های آلمانی که مسؤولیت اجتماعی خود را به‌عنوان بخشی از اقتصاد پایدار پذیرفته‌اند، رو به افزایش است.

 مسؤولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی، در درجه اول به مهم‌ترین عرصه‌های (Corporate Social Responsibility (CSR فعالیت بنگاه‌های اقتصادی مربوط می‌شود که در ارتباط با جهانی‌شدن، بر اوضاع اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی تأثیر می‌گذارند. پیمان جهانی سازمان ملل در سال ۱۹۹۹ تأسیس شد و تاکنون بیشتر تراست هایی که در شاخص بورس آلمان حضور به عضویت آن درآمده‌اند، همچنین بنگاه‌های کوچک و متوسط، مؤسسات Deutsche Bank، Daimler،BAS  دارند، مانند و سازمان‌های غیردولتی. پیمان جهانی سازمان ملل متحد، اصول اساسی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه برای شرکت‌های درباره شرکت‌های چندملیتی و سیاست‌های اجتماعی،  اصولی (ILO) چندملیتی، بیانیه مشتمل بر سه بخش سازمان بین‌المللی کار هستند که اساس تعهدپذیری بنگاه‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهند. بیش از ۸/۰۰۰  شرکت و ۴/۰۰۰ سازمان در سطح جهانی به شکل اختیاری به عضویت پیمان جهانی درآمده‌اند.

مسؤولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی که به ابتکار اتحادیه اروپا راه‌اندازی CSR آلمان در سطح اروپا در وهله اول از طرح‌شده، پشتیبانی می‌کند. این راهبرد به‌طور منظم تکمیل می‌شود و از سال ۲۰۱۶ برای تعداد خاصی از بنگاه‌ها، ارائه الزام‌آور گزارش عملکرد اجرا اصول مسؤولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی در نظرگرفته‌شده ­است. دولت فدرال آلمان در چارچوب ریاست کشور آلمان بر سازمان جی ۷ در سال ۲۰۱۵، موضوعات مربوط به مسؤولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی مانند استانداردهای کار، امور اجتماعی و محیط‌زیست را در دستورکار قرار داده ­است.

اینکه مسؤولیت‌های اجتماعی و زیست‌محیطی با یکدیگر مرتبط هستند، در «پیمان برای منسوجات» نیز به‌وضوح دیده می‌شود، به این مفهوم که این پیمان در هر دو زمینه خواهان بهبودی شرایط شاغلان بخش­های منسوجات و صنایع تولید لباس می‌باشد. بیش از ۱۰۰ تولیدکننده آلمانی منسوجات که نقش‌آفرینان بزرگ آلمان نیز به آن تعلق دارند، به  ابتکار عمل ابداع‌شده در سال ۲۰۱۴ از طرف وزارت فدرال توسعه اقتصادی و همکاری پیوسته‌اند. آلمان خواهان آن است که از طریق این پیمان بر نقش خود به‌عنوان پیش­ آهنگ کوشش‌های بین‌المللی جهت برقراری استانداردهای منصفانه در ارتباط با زنجیره‌های عرضه جهانی کالا تأکید کند.

جهت شکل دادن به راهبرد مسؤولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی، دولت آلمان در سال ۲۰۰۹  یک محفل ملی مسؤولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کرد؛ در سال ۲۰۱۰ ایجاد «راهبرد ملی مسؤولیت بنگاه‌های اقتصادی – برنامه عملیاتی مسؤولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی» تصویب شد. یکی از نکات پراهمیت، اجرا طرح مسؤولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی در بنگاه‌های اقتصادی متوسط  هست.

بازار کار جذاب

 

نظام دوگانه آموزش حرفه‌ای: مدل آلمان که تئوری و کار عملی را با یکدیگر تلفیق می‌کند، به‌وسیله کشورهای زیادی اقتباس می‌شود

حجم بالای تعداد شاغلین و مقدار اندک رقم بیکاران از شاخص‌های بازار کار آلمان می‌باشند. نظام آموزش دوگانه حرفه‌ای

بازار کار آلمان از سال ۲۰۰۸ به بعد باوجود بحران مالی و اقتصادی با توسعه‌ای مناسب مواجه بوده است. در ماه ژوئیه ۲۰۱۵ تعداد ۴۲/۸ میلیون نفر در آلمان به کارهای مشمول بیمه‌های اجتماعی و بیکاری اشتغال داشتند. باوجود محرک‌های اقتصادی ناچیز، نرخ اشتغال در سطح بالایی قرار داشته و بیش از ۷۳/۵ درصد بوده که بیانگر وضعیت اقتصادی خوب می‌باشد. آلمان یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا با کمترین تعداد بیکاران است. نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۴ به‌طور متوسط برابر ۶/۷ درصد بوده و پائین­ترین نرخ بیکاری از سال ۱۹۹۱ تا به امروز است. به‌ویژه رشد رشته‌های مختلف بخش خدمات تأثیری مثبت بر تحول به‌سوی جامعه خدماتی در سال‌های آینده IAB بازار کار گذاشته است. طبق بررسی‌های مؤسسه پژوهش بازار کار و اشتغال ادامه داشته و بیشتر خواهد شد. افزایش میزان کار پاره‌وقت نیز یکی از شاخصه‌های تحولات بازار کار هست.

مقدار ناچیز بیکاری در بین جوانان نگاه‌های جهانی را متوجه نظام دوگانه آموزش حرفه‌ای کرده است. این نظام وجوه تفاوتی نسبت به آموزش صرفاً  مدرسه‌ای دارد که در بیشتر کشورها نقش دروازه ورود به بازار کار را ایفاء می‌کنند. حدود نیمی از جوانان در آلمان پس از اتمام دوره مدرسه به آموزش یکی از ۳۵۰ حرفه به رسمیت شناخته‌شده از طرف دولت در نظام دوگانه آموزش حرفه‌ای می‌پردازند. بخش عملی سه یا چهار روز در هفته در کارگاه آموزش داده می‌شود؛ آموزش نظری تخصصی یک یا دو روز در هفته در مدرسه حرفه‌ای تعلیم داده می‌شود. در حال حاضر تعداد زیادی از کشورها سیستم آموزشی خود را با نظام دوگانه آموزش حرفه‌ای هم­اهنگ می‌کنند.

دولت فدرال آلمان در راستای ایجاد یک بازارکار مدرن، عادلانه و شفاف تعداد زیادی از اهداف سیاست‌های بازار کار خود را نیز عملی کرد. تقریباً از اوایل سال ۲۰۱۵ دریافت حداقل ۸/۵ یورو در ساعت دستمزد قانونی اجرائی شده و در حال­ حاضر ۳/۷ میلیون نفر از آن بهره‌مند می‌شوند. نسبت تعداد زنان در اشغال سمت‌های مدیریتی نیز باید با نسبت تعداد مردان در این مشاغل برابر شود. بنگاه ­هایی که سهامشان معامله می‌شود و موظف به رعایت کامل اصول مشارکت کارکنان می‌باشند، برای سمت‌های مدیر عاملیت که از سال ۲۰۱۶ اشغال می‌شوند، باید به زنان سهمی به میزان ۳۰ درصد اختصاص دهند.  اما «قانون برابری تعرفه دستمزدها» این امر را تضمین می‌کند که کارهای مشابه در یک بنگاه مشمول قرارهای مختلف دستمزد نشوند و هرکس که مدت ۴۵ سال کار مشمول پرداخت هزینه بیمه‌ها را در پرونده خود داشته باشد، می‌تواند از تاریخ اول ژانویه ۲۰۱۴ پس از احراز سن کامل ۶۳ سال بدون کسر هیچ‌گونه مبلغی بازنشسته شود.

با توجه به تحولات جمعیتی تضمین زیرساخت‌های تربیت نیروهای متخصص از اضطراری‌ترین وظایف هست. یکی از برای نیروهای “Make it in Germany“ پروژه‌های اساسی در ارتباط با گشایش  بازار، پورتال اینترنتی چندزبانه  متخصص بین‌المللی است.

این پورتال به کارشناسان علاقه‌مند به مهاجرت در زمینه امکانات پیشرفت‌های شغلی اطلاعات ارائه داده و در زمینه فرصت‌های اشتغالی موجود فعلی در بخش هادی که مواجه با تنگنا هستند نیز (مشاغل بخش بهداشت و مهندسی، بخش فناوری اینترنت) اطلاع‌رسانی می‌کند. بعلاوه فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و نیروهای متخصص با دریافت «کارت آبی اتحادیه اروپا» به بازار کار آلمان دسترسی پیدا می‌کنند.

 اقتصاد خلاقانه در آلمان بخشی درحال ‌رشد با توانمندی‌های بسیار است. این بخش به‌ویژه در شهرهای بزرگ جایگاهی مستحکم و قدرتمند دارد.

صنایع فرهنگی و اقتصاد خلاقانه ازجمله نوآورانه‌ترین شاخه‌های اقتصاد است. در آلمان سهم این بخش درمجموعِ کارکرد اقتصاد ملی (تولید ارزش به‌طور ناخالص) پیوسته افزایش‌یافته و امروزه با بخش‌های بزرگ صنعت مانند تولید ماشین‌آلات برابری می‌کند. درآمد بخش اقتصاد خلاقانه با نزدیک به 249 هزار بنگاه اقتصادی و 1/5 میلیون شاغل در سال 2013 به حدود 145 میلیارد یورو رسید.

هسته‌ پیونددهنده‌ فعالیت در صنایع فرهنگی و اقتصاد خلاقانه کنش خلاقانه‌ی هنری، ادبی، فرهنگی، موسیقایی، معمارانِ، یا تولید خلاقانه‌ محتواها، آثار، محصولات یا خدمات است. در ساختار این بخش صاحبان مشاغل آزاد و بنگاه‌های کوچک و بسیار کوچک (97 درصد) نقش اصلی را بازی می‌کنند. جهت‌گیری فعالان این بخش به‌طور عمده کسب درآمد بیش‌تر است و بنابراین در وهله‌ نخست در بخش‌های عمومی (موزه‌ها، تئاتر، ارکسترها) یا نهادهای جامعه‌ مدنی (اتحادیه‌های هنری و بنیادها) فعالیتی ندارند. با حمایت پیگیر از تأسیس بنگاه‌های جدید در بسیاری از شهرها به‌ویژه در عرصه‌هایی چون طراحی، تولید نرم‌افزار و بازی‌های کامپیوتری، عرضه‌کنندگان این محصولات وضعیتی تثبیت‌شده دارند. به‌ویژه صنعت نرم‌افزار و بازی‌های کامپیوتری به دلیل ارتباط با رشته‌های مانند فیلم، ویدئو، موسیقی، متن و نقاشی متحرک بخش توانمند این رشته بوده و موفق شده درآمد خود را در سال 2013 به 31 میلیارد یورو برساند. در رأس این تحول منطقه‌ برلین ـ براندنبورگ با 200 بنگاه قرار دارد. هیچ منطقه‌ دیگری زیرساختی انبوه‌تر از این منطقه برای بازی‌های کامپیوتری و مؤسسات آموزش عالی مرتبط با آن ندارد. ولی شهرهای فرانکفورت / ماین، هامبورگ، لایپزیگ، کلن و مونیخ نیز دارای اقتصاد خلاقانه‌ بارزی هستند. وجود شبکه‌ای منسجم برای مشاوره، حمایت و ایجاد ارتباط و هم‌چنین وجود زیرساخت دیجیتالی توانمند در این شهرها محیطی مطلوب برای این منظور فراهم آورده است.

تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان ولی عصر، روبروی پارک ملت، برج ملت، طبقه 8، واحد 2
تلفن: 22049014 - 22049024
فکس: 22044769
ایمیل: tehran(@)iebcenter.eu

برلین

Address: 3rd Floor, Kronenstr. 1, 10117 Berlin – Germany
Tel: +49 30 80492100 , +49 30 80492101
Fax: +49 30 80492102
Email: berlin(@)iebcenter.eu